איך לצאת מהצבא בצורה חוקית?

שומר

על פי החוק, במדינת ישראל כל אזרח המגיע לגיל 18 מחויב להתגייס לצבא. בין אם הוא מעוניין בכך או לא. בנים משרתים במשך 3 שנים ואילו בנות משרתות שנתיים, אך יש כאלו שמעוניינים או צריכים להשתחרר מהשירות הצבאי שלהם מוקדם מהצפוי.
הסיבות לשחרור המוקדם הם רבות: שחרור מסיבות רפואיות, שחרור על סעיף נפשי או חוסר התאמה למערכת הצבאית הנוקשה, הרצון להשתלב בחיים האזרחיים טרם מועד השחרור ועוד אלפי סיבות אחרות ומגוונות לא פחות.

שחרור מוקדם מהצבא הוא משימה לא פשוטה, הצבא לא מאפשר לכל אחד שמעוניין בכך להשתחרר מוקדם ועל כך צריך לענות על קריטריונים רבים. התהליך הוא ארוך ומלא פרוצדורה. לכן בתחילת התהליך מומלץ לפנות למומחים בתחום, כמו עו"ד מירי גביש, על מנת להקל על התהליך ולהגיע לתוצאה אליה אתם מעוניינים להגיע, השחרור המוקדם מהשירות הצבאי.

 

אז איך באמת ניתן לצאת מהצבא בצורה חוקית?

  1. שחרור מהשירות הצבאי מטעמי דת – לעיתים בוחרים להתגייס חיילים למרות שהשירות הצבאי עומד בסתירה לערכים הדתיים שלהם, או שחייל חוזר במהלך שירותו הצבאי בתשובה ובמהלך השירות מגלה כי הקונפליקט שלו הפך לבלתי אפשרי ומבין כי הוא לא יכול להמשיך לשרת.
    במקרים אלו התהליך כרוך בפנייה בכתב לגורמים הצבאיים והסבר על המצב, חתימה על תצהיר מיוחד וראיון עם וועדה מיוחדת שבסופו יוחלט אם החייל ישוחרר או לא. הצבא אינו מקל ראש בעניין השחרורים המוקדמים אך הדבר אכן אפשרי.
  2. שחרור מהצבא מטעמי מצפון – בדומה לשחרור מהשירות הצבאי מטעמי מצפון, לעיתים בוחרים חיילים להתגייס למרות שהשירות הצבאי שלהם עומד בסתירה להשקפת העולם שלהם, או שחייל מאמץ ערכים פציפיסטיים כמו הסתייגות בשימוש בנשק או התנגדות לפגיעה בחפים מפשע ובסופו של דבר קונפליקט זה לא מאפשר להם להמשיך ולשרת.
    גם כאן מדובר בהליך הכולל הגשה של פנייה בכתב הכולל הסבר על המצב יחד עם חתימה על תצהיר וראיון מול וועדה מיוחדת.
  3. שחרור מהצבא מטעמי פרופיל צבאי – מדובר על פטור על רקע בריאותי, הכרוך בהורדת הפרופיל הצבאי ל-21 (הפרופיל הנמוך ביותר) המוביל לקבלת פטור מהשירות הצבאי. למרות מה שמקובל בקרב מתגייסים רבים, ניתן לקבל את הפטור גם על בסיס בעיות פיזיות שנוצרו במהלך השירות הצבאי ולא רק על בעיות נפשיות. מכיוון שהשירות הצבאי עמוס בפעילויות שאינן שגרתיות יתכן מצב בו הצבא אינו יכול להעניק טיפול לאותם חיילים הסובלים מבעיות פיזיות ומחליטים לשחרר אותם על בסיס מצבם הרפואי.
  4. שחרור מהשירות הצבאי לתושבי חו"ל – לעיתים, אדם שנולד להורה ישראלי החי בחו"ל ומחזיק באזרחות ישראלית בנוסף לאזרחות זרה, יתבקש להתגייס לצבא כאשר יתגייס לשירות הצבאי. אותו אדם ינסה להשיג פטור מהשירות הצבאי, תהליך ארוך ומייגע שמחייב הצגת ראיונות שונות ומעבר של וועדות שונות. על אדם כזה, המעוניין לבקר בארץ, חשוב להתייעץ עם עורך דין צבאי טרם הגעתו לארץ על מנת לאפשר לו כניסה לארץ ללא מעצר על השתמטות.

לוחמים

זכאות למחיקת חובות

שטר ומחשבון

אדם חייב בהוצאה לפועל אשר הוכרז כמוגבל באמצעים, ראשי במקרים מסוימים להגיש בקשה לקבלת פטור מחובותיו. עם קבלת הפטור ימחקו החובות. יש לציין שזאת מלבד חובות בשל קנסות, מזנות או משכנתא. אם וכאשר במהלך בירור הבקשה התברר שלחייב יש נכסים, יתכנו תוצאות כגון העלאת צו התשלומים והטלת עיקול על הנכסים.

אזיק ו שטר

למי ואיך פונים:

המבקש לקבלת מחיקת חובות ולהזדכות מחובות צריך לזמן תור להגשת בקשה למתן הפטר באחת מלכשות ההצאה לפועל בערים: באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב או נתניה. ניתן לבדוק אפשרות לקבלת סיוע משפטי בקרב הארגונים העוסקים בתחום.

– על המעוניין לקבלת צו הפטר יש למלא שאלון וכתב ויתור סודיות המוכר כטופס 55.

– הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים:

חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות 4 שנים ברצף לפני הגשת הבקשה למתן הפטר; סך כל חובותיו של החייב בעת הגשת הבקשה לא יעלו על 800,000 ש"ח (כולל חובות שלא מנוהלים בהוצאה לפועל וחובות שלא נמחקים במסגרת הליך הפטר בהוצאה לפועל);

במידה וסך חובותיו של החייב עולה על 800,000 ש"ח, ניתן להגיש בקשה להפטר אם מתקיימים שני התנאים הבאים: 1. סכום החוב המקורי או סכום החוב כפי שהיה במועד בו הוגשה בקשה לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, לא עולה על 400,000 ש"ח. 2. סך חובותיו של החייב (כולל ריבית פיגורים, הצמדה, קנסות וכדומה) אינו עולה על 2 מיליון ש"ח.

תנאי נוסף למחיקת החוק הינו שלחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול או מכירה (לא כולל משכורת או הכנסה אחרת שהחייב זכאי לה). "נכס בעל ערך" יוגדר בהתאם לשיקול דעתו של הרשם, אשר ישקול, בין היתר, אם יש תועלת עבור הנושים במימוש הנכס, בהתחשב בעלויות המימוש.

הפטור ימומש באחד משני התנאים הבאים:

  1. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטור.
  2. החייב שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה ההפטר,

ישנן נסיבות אשר אם הן מתקיימות, לא יינתן צו הפטר. אם רשם ההוצאה לפועל סבור כבר בשלב הגשת הבקשה למתן הפטר שמתקיים אחד מהסייגים, הוא ידחה את הבקשה, כלומר לא יפתח את התיק במסלול הפטר. נסיבות שבהן לא יינתן צו הפטר הן כל אחת מהבאות:

– גובה התשלום החודשי שמשלם החייב לנושה.

– מצבו הכלכלי של הנושה.

– החוב לנושה אחד הוא מעל ל-400,000 ש"ח.

– החייב  הוכרז כפושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר.

– מאז הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, החייב התנהל בחוסר תום לב, לצורך ניצול ההליך לרעה.

האם אתה באמת צריך ייצוג משפטי של עורך דין מוביל? למידע נוסף לחצו.