חיפוש

זכאות למחיקת חובות

אדם חייב בהוצאה לפועל אשר הוכרז כמוגבל באמצעים, ראשי במקרים מסוימים להגיש בקשה לקבלת פטור מחובותיו. עם קבלת הפטור ימחקו החובות. יש לציין שזאת מלבד חובות בשל קנסות, מזנות או משכנתא. אם וכאשר במהלך בירור הבקשה התברר שלחייב יש נכסים, יתכנו תוצאות כגון העלאת צו התשלומים והטלת עיקול על הנכסים.

אזיק ו שטר

למי ואיך פונים:

המבקש לקבלת מחיקת חובות ולהזדכות מחובות צריך לזמן תור להגשת בקשה למתן הפטר באחת מלכשות ההצאה לפועל בערים: באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב או נתניה. ניתן לבדוק אפשרות לקבלת סיוע משפטי בקרב הארגונים העוסקים בתחום.

– על המעוניין לקבלת צו הפטר יש למלא שאלון וכתב ויתור סודיות המוכר כטופס 55.

– הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים:

חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות 4 שנים ברצף לפני הגשת הבקשה למתן הפטר; סך כל חובותיו של החייב בעת הגשת הבקשה לא יעלו על 800,000 ש"ח (כולל חובות שלא מנוהלים בהוצאה לפועל וחובות שלא נמחקים במסגרת הליך הפטר בהוצאה לפועל);

במידה וסך חובותיו של החייב עולה על 800,000 ש"ח, ניתן להגיש בקשה להפטר אם מתקיימים שני התנאים הבאים: 1. סכום החוב המקורי או סכום החוב כפי שהיה במועד בו הוגשה בקשה לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, לא עולה על 400,000 ש"ח. 2. סך חובותיו של החייב (כולל ריבית פיגורים, הצמדה, קנסות וכדומה) אינו עולה על 2 מיליון ש"ח.

תנאי נוסף למחיקת החוק הינו שלחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול או מכירה (לא כולל משכורת או הכנסה אחרת שהחייב זכאי לה). "נכס בעל ערך" יוגדר בהתאם לשיקול דעתו של הרשם, אשר ישקול, בין היתר, אם יש תועלת עבור הנושים במימוש הנכס, בהתחשב בעלויות המימוש.

הפטור ימומש באחד משני התנאים הבאים:

  1. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטור.
  2. החייב שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה ההפטר,

ישנן נסיבות אשר אם הן מתקיימות, לא יינתן צו הפטר. אם רשם ההוצאה לפועל סבור כבר בשלב הגשת הבקשה למתן הפטר שמתקיים אחד מהסייגים, הוא ידחה את הבקשה, כלומר לא יפתח את התיק במסלול הפטר. נסיבות שבהן לא יינתן צו הפטר הן כל אחת מהבאות:

– גובה התשלום החודשי שמשלם החייב לנושה.

– מצבו הכלכלי של הנושה.

– החוב לנושה אחד הוא מעל ל-400,000 ש"ח.

– החייב  הוכרז כפושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר.

– מאז הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, החייב התנהל בחוסר תום לב, לצורך ניצול ההליך לרעה.

האם אתה באמת צריך ייצוג משפטי של עורך דין מוביל? למידע נוסף לחצו.

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
באותו נושא